Wymagania, jakie spełnić musi plan gospodarki niskoemisyjnej (o którym więcej pod linkiem), to: przyjęcie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej przez uchwałę Rady Gminy (wpisanie planu do WPI), wskazanie i określenie mierników osiągnięcia założonych celów, określenie źródeł finansowania inwestycji,…