Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, w skrócie POIR, jest programem, którego celem jest pobudzenie innowacyjności w polskiej gospodarce. W praktyce, zrealizowane ma to być poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na cele B+R….