Większość gmin działających na terenie naszego kraju opracowuje swój plan gospodarki niskoemisyjnej (więcej: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/). Dzieje się tak, dlatego, że aby móc pozyskać środki, konieczne jest jego posiadanie. Chcąc nie chcąc, gminy przystępują, więc do jego opracowywania….