Tag: gospodarka niskoemisyjna

Ochrona Środowiska i wspieranie działań z tym związanych przez Unię Europejską

Świat, w którym żyjemy jest tylko jeden. Dobra, do których mamy dostęp nie są ograniczone. Działalność człowieka i rozwój przemysłu, doprowadziły do znaczącej degradacji naszej planety. Bez odgórnych, często narzuconych dyrektyw i zakazów, nie ma szansy na to, by nasza planeta ocaliła się sama. Pokolenia, które przyjdą na świat po nas mają także prawo do…
Czy plan gospodarki niskoemisyjnej jest w stanie coś w ogóle zmienić?

Większość gmin działających na terenie naszego kraju opracowuje swój plan gospodarki niskoemisyjnej (więcej: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/). Dzieje się tak, dlatego, że aby móc pozyskać środki, konieczne jest jego posiadanie. Chcąc nie chcąc, gminy przystępują, więc do jego opracowywania….
Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna to taka działalność gospodarcza, której celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń oraz ochrona środowiska. To z kolei ściśle wiąże się z ogólnie pojętą energooszczędnością, której celem jest rozsądne gospodarowanie energią przy użyciu innowacyjnych technologii i nowoczesnych rozwiązań….
Podstawowe wymagania wobec planu gospodarki niskoemisyjnej

Wymagania, jakie spełnić musi plan gospodarki niskoemisyjnej (o którym więcej pod linkiem), to: przyjęcie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej przez uchwałę Rady Gminy (wpisanie planu do WPI), wskazanie i określenie mierników osiągnięcia założonych celów, określenie źródeł finansowania inwestycji,…