Tag: dotacje dla firm

Ochrona Środowiska i wspieranie działań z tym związanych przez Unię Europejską

Świat, w którym żyjemy jest tylko jeden. Dobra, do których mamy dostęp nie są ograniczone. Działalność człowieka i rozwój przemysłu, doprowadziły do znaczącej degradacji naszej planety. Bez odgórnych, często narzuconych dyrektyw i zakazów, nie ma szansy na to, by nasza planeta ocaliła się sama. Pokolenia, które przyjdą na świat po nas mają także prawo do…
Dotacje dla firm z województwa wielkopolskiego

Rok 2016 to czas, w którym odbywać się będą nabory na: dotacje dla firm, dotacje dla osób fizycznych i dotacje przeznaczone dla innych, upoważnionych do ich pozyskania podmiotów….
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, w skrócie POIR, jest programem, którego celem jest pobudzenie innowacyjności w polskiej gospodarce. W praktyce, zrealizowane ma to być poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na cele B+R….
Mam pomysł, ale nie mam środków na jego realizację

Chyba każdy z nas po cichu marzy o tym, by być człowiekiem sukcesu. By nie musieć wstawać codziennie rano do pracy z nastawieniem, że oto czeka nas kolejny, taki sam dzień. Że znów będziemy mieli styczność z szefem, który nas nie docenia i który nie dostrzega drzemiącego w nas potencjału. Dziwnym i niezrozumiałym dla nas…
Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym – działanie 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym to dotacje dla firm (o których także tutaj: http://www.strategor.pl/) dostępne w ramach działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka….
Dotacje dla firm – kiedy trzeba oddać

Z założenia dotacje dla firm są rodzajem pożyczki o charakterze bezzwrotnym. To stanowi właśnie zasadniczą różnicę w porównaniu z na przykład kredytem bankowym czy też innego rodzaju pożyczką. Zdarzyć się jednak może, że przyznane środki trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami. Sytuacja taka będzie miała miejsce wtedy, gdy podmiot, który otrzymał dotację, spożytkuje ją w…
Kto może pozyskać dotację dla firmy

Dotacje są dużą szansę dla firm, niestety nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, jakie możliwości przed nimi stoją. O większości dotacji nie usłyszymy w mediach, nikt też sam z siebie nas o nich nie poinformuje. To my musimy szukać informacji odnośnie przyznawanych środków….
Dotacje dla przedsiębiorstw

Dotacje unijne Poznań od lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród przedsiębiorców. Zwłaszcza w ubiegłych latach, gdy firmy mogły otrzymać naprawdę znaczące wsparcie, trwała zagorzała walka o przyznanie tych środków 9kilka słów więcej na stronie). W chwili obecnej dotacje przyznawane z funduszy unijnych są atrakcyjną formą wspierania działalności przedsiębiorstw i stwarzają im możliwości wszechstronnego rozwoju….