Studium wykonalności projektu w realizacji inwestycji komunalnych i infrastrukturalnych

Jeszcze kilka lat temu, zanim Polska przystąpiła do struktur Unii Europejskiej, studium wykonalności (zainteresowanych odsyłam także tutaj: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/) było dokumentem, który tak naprawdę dość sporadycznie był wymagany przez instytucje i organizacje finansujące projekty. Sytuacja ta uległa jednak diametralnej zmianie w momencie, gdy pojawiły się fundusze europejskie i zaczęto finansować z nich różne inwestycje. Sytuacja ta dotyczy zwłaszcza dużych inwestycji o charakterze komunalnym i infrastrukturalnym.

Rentowność inwestycji

Decydując się na realizacje inwestycji tego typu jak:

Studium wykonalności projektu jest dokumentem, który scala w sobie te aspekty i pozwala dokonać miarodajnej oceny całości opłacalności wdrożenia tego projektu

Autor zdjęcia: eppujensen

  • budowa placu zabaw,
  • budowa parku,
  • budowa sieci kanalizacyjnej,
  • budowa drogi rowerowej,
  • budowa drogi,
  • remontu placówki medycznej,
  • stworzenie miejsc rekreacji na świeżym powietrzu,
  • i tym podobnych inwestycji lokalnych,

ciężko jest je posługując się tylko i wyłącznie kryterium ich rentowności i finansową opłacalnością. Wynika to w głównej mierze z tego, że inwestycje te w zdecydowanej większości nie są w stanie w sposób materialny zwrócić poniesionych na nie nakładów, nie mówiąc już o przyniesieniu jakikolwiek dochód w związku z ich realizacją. Czynnika ludzkiego i wymiaru społecznego nie sposób przecież oszacować używając do tego celu wskaźników czysto ekonomicznych. Chcąc  znaleźć rozwiązanie, koniecznym stało się więc opracowanie nowej metodologii, która pozwalałaby na przełożenie szeroko rozumianych korzyści społecznych i ekonomicznych na grunt finansów.

Znaczenie studium wykonalności projektu

Studium wykonalności projektu jest dokumentem, który scala w sobie te aspekty i pozwala dokonać miarodajnej oceny całości opłacalności wdrożenia tego projektu. Ocena dokonywana jest przy uwzględnieniu również wymiaru:

  • społecznego,
  • i środowiskowego oddziaływania inwestycji.