Ochrona Środowiska i wspieranie działań z tym związanych przez Unię Europejską

Świat, w którym żyjemy jest tylko jeden. Dobra, do których mamy dostęp nie są ograniczone. Działalność człowieka i rozwój przemysłu, doprowadziły do znaczącej degradacji naszej planety. Bez odgórnych, często narzuconych dyrektyw i zakazów, nie ma szansy na to, by nasza planeta ocaliła się sama. Pokolenia, które przyjdą na świat po nas mają także prawo do życia na nieskażonej planecie. Niestety, często o tym zapominamy, przyczyniając się każdego dnia do jej zanieczyszczenia.

Unia wspiera działania chroniące środowisko naturalne

Unia Europejska podejmuje szereg działań, służących ochronie środowiska. Przykładem są tu chociażby dotacje dla firm starających się zmniejszyć emisję zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza (więcej tutaj), czy też dla tych, które działają w branży zagospodarowania odpadów, bądź też produkcji energii ze źródeł odnawialnych (więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Odnawialne_źródła_energii). Również gminy, decydujące się na opracowanie swojego planu gospodarki niskoemisyjnej uzyskują dofinansowanie. Jest to więc szeroka akcja służąca wspieraniu inicjatyw proekologicznych.