Innowacje technologiczne

Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zainteresowane zakupem oraz wdrożeniem, lub też wdrożeniem własnej nowej technologii oraz uruchomieniem na jej podstawie nowych lub znacząco ulepszonych usług, nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub nowych lub znacząco ulepszonych procesów, mogą ubiegać się w bankach komercyjnych, takich chociażby jak:

Autor zdjęcia: NASA on The Commons

Autor zdjęcia: NASA on The Commons

  • Bank Millennium,Bank Pekao,
  • Bank Zachodni WBK,
  • Deutsche Bank Polska,
  • BOŚ Bank, Idea Bank,
  • ING Bank Śląski

o kredyt technologiczny w ramach Działania 3.2.2 Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój: Kredyt na innowacje technologiczne.

Kredyt technologiczny (więcej o kredycie tutaj: http://www.strategor.pl/kredyt-technologiczny/) służy do sfinalizowania licznych inwestycji, pod postacią chociażby zakupu nowych lub używanych środków trwałych (z wykluczeniem środków transportu w przypadku firm z sektora transportu), jak i również pod postacią zakupu robót i materiałów budowlanych (celem ich spożytkowania na budowę lub rozbudowę budynków, budowli jak i ich części). Fundusze pozyskane z kredytu mogą być również przeznaczone na zakup wartości prawnych oraz niematerialnych pod postacią na przykład:

  • nieopatentowanej wiedzy technicznej,
  • know-how,
  • licencji,
  • patentów.