Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna to taka działalność gospodarcza, której celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń oraz ochrona środowiska. To z kolei ściśle wiąże się z ogólnie pojętą energooszczędnością, której celem jest rozsądne gospodarowanie energią przy użyciu innowacyjnych technologii i nowoczesnych rozwiązań.

Gospodarka niskoemisyjna to taka działalność gospodarcza, której celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń oraz ochrona środowiska

Autor zdjęcia: Dolf Botha

Propagowanie gospodarki niskoemisyjnej ściśle związane jest z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz przyjęciem unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego, którego celem jest właśnie zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Obowiązek spełnienia norm pakietu energetyczno-klimatycznego spoczywa na gminach, które środki na realizację jego założeń mogą pozyskać między innymi z dotacji unijnych. Co więcej, gminy, które w swych planach uwzględniają działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej regionu, mogą liczyć na przyznanie większych środków finansowych.

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Gmina, która chce starać się o dotacje unijne, musi przedstawić konkretny plan gospodarki niskoemisyjnej. Jest to dokument strategiczny, który określa cel działań gminy np. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz środki potrzebne do jego realizacji.

Dzięki sporządzeniu planu gospodarki niskoemisyjnej, gmina może pozyskać środki potrzebne na sfinansowanie np. modernizacji budynków i sieci energetycznych bądź ciepłowniczych, promocji odnawialnych źródeł energii oraz promowania wśród obywateli energooszczędnych rozwiązań zarówno w nowym budownictwie, jak i tym już istniejącym, a także wszystkich innych projektów, których celem jest zwiększenie efektywności energetycznej regionu.

Na gospodarce niskoemisyjnej korzystają wszyscy: zarówno gmina, poprzez oszczędności poczynione na zmniejszonym zużyciu energii przez np. budynki użyteczności publicznej, poddane termomodernizacji, ale też jej mieszkańcy, poprzez poprawę jakości życia, dzięki mniejszej emisji pyłów i zanieczyszczeń, a co się z tym wiąże czystszym powietrzu i wodzie.