Główne cele planów gospodarki niskoemisyjnej

Rozwój gospodarczy odbywa się przede wszystkim na poziomie lokalnym, zatem logicznym jest, że chcąc transformować gospodarkę, właśnie tam należy zaplanować odpowiednie działania w danym zakresie. W 2013 roku w Ministerstwie Gospodarki powstała koncepcja przygotowania lokalnych planów, noszących miano plan gospodarki niskoemisyjnej, w skrócie PGN.  Plan gospodarki niskoemisyjnej nawiązuje do NPGN.

Geneza PGN

W 2013 roku w Ministerstwie Gospodarki powstała koncepcja przygotowania lokalnych planów, noszących miano plan gospodarki niskoemisyjnej, w skrócie PGN

Autor zdjęcia: DUP Photos

Pomysł utworzenia planów gospodarki niskoemisyjnych oparto na funkcjonującym od 2008 roku europejskim „Porozumieniu burmistrzów”, firmowanym przez Komisję Europejską. „Porozumienie burmistrzów” polega na dobrowolnym zrzeszeniu gmin deklarujących realizację celów unijnej polityki energetyczno-klimatycznej na poziomie lokalnym (więcej: http://www.porozumienieburmistrzow.eu/index_pl.html).

Znaczenie PGN

PGN stanowi dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy, lub też kilku zrzeszonych ze sobą gmin w kierunku prowadzenia gospodarki niskoemisyjnej. Kluczowym elementem planu gospodarki niskoemisyjnej, jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy.