Dotacje dla firm z województwa wielkopolskiego

Rok 2016 to czas, w którym odbywać się będą nabory na:

 • dotacje dla firm,
 • dotacje dla osób fizycznych
 • i dotacje przeznaczone dla innych, upoważnionych do ich pozyskania podmiotów.

Na co można pozyskać środki?

W obecnej perspektywie budżetowej nie tylko przedsiębiorcy działający już na rynku, ale także i Ci, którzy dopiero planują rozpocząć swoją działalność, mają wiele szans na pozyskanie środków unijnych

Autor zdjęcia: Wolfgang Baumbast

W obecnej perspektywie budżetowej nie tylko przedsiębiorcy działający już na rynku, ale także i Ci, którzy dopiero planują rozpocząć swoją działalność, mają wiele szans na pozyskanie środków unijnych. Są one przeznaczone zwłaszcza na:

 • rozwój,
 • wzrost konkurencyjności,
 • inwestycje służące wdrażaniu nowych produktów, lub usług,
 • badania i rozwój,
 • a także na infrastrukturę B+R.

Nabory wniosków o dotacje odbywać się będą w ramach zarówno regionalnych, jak i krajowych programów operacyjnych.

Wsparcie dla województwa wielkopolskiego

Fundusze przeznaczone do wypłaty w ramach dotacji wspierać mają między innymi:

 • rozwój działalności firm działających na rynkach zagranicznych, zwłaszcza przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju swojego eksportu,
 • innowacje w obszarze produkcji i procesów wytwarzania,
 • modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej,
 • aktywizację zawodową osób nieposiadających zatrudnienia w formie między innymi dotacji na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • usługi o charakterze społecznym i zdrowotnym.