Czemu służą plany gospodarki niskoemisyjnej?

Każde państwo chce się rozwijać. Rozwijać chce się również cała Unia Europejska. Pamiętać należy jednak o tym, że rozwój gospodarczy odbywa się przede wszystkim na poziomie lokalnym Logicznym jest zatem, że chcąc transformować gospodarkę, właśnie na poziomie lokalnym należy zaplanować odpowiednie działania w danym zakresie. W 2013 roku w Ministerstwie Gospodarki powstała koncepcja przygotowania lokalnych planów, noszących miano plan gospodarki niskoemisyjnej, w skrócie PGN.

Geneza powstania planów gospodarki niskoemisyjnej

Pomysł utworzenia planów gospodarki niskoemisyjnych bazuje na funkcjonującym od 2008 roku europejskim „Porozumieniu burmistrzów”

Autor zdjęcia: Richard Walker Photography

Pomysł utworzenia planów gospodarki niskoemisyjnych bazuje na funkcjonującym od 2008 roku europejskim „Porozumieniu burmistrzów”, firmowanym przez Komisję Europejską. „Porozumienie burmistrzów” polega na dobrowolnym zrzeszeniu się gmin, które deklarują realizację celów unijnej polityki energetyczno-klimatycznej na poziomie lokalnym.

Znaczenie planów gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej stanowi dokument strategiczny. Jego celem jest określenie wizji rozwoju gminy, lub też kilku zrzeszonych ze sobą gmin w kierunku prowadzenia nowoczesnej gospodarki niskoemisyjnej. Kluczowym elementem planu gospodarki niskoemisyjnej, jest wyznaczenie zarówno celów strategicznych, jak i szczegółowych, realizujących określoną, wcześniej założoną wizję gminy.