Kategoria: Uncategorized

Nie każdemu udaje się zdobyć dotację

Niestety, dotacje nie są przyznawane każdemu, kto chciałby je otrzymać. Ilość chętnych przekracza znacznie ilość przeznaczonych na ten cel środków, stąd też nic dziwnego, że walka o dotacje przybiera nieraz bardzo zaciętą formę….
Dotacje dla firm – kiedy trzeba oddać

Z założenia dotacje dla firm są rodzajem pożyczki o charakterze bezzwrotnym. To stanowi właśnie zasadniczą różnicę w porównaniu z na przykład kredytem bankowym czy też innego rodzaju pożyczką. Zdarzyć się jednak może, że przyznane środki trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami. Sytuacja taka będzie miała miejsce wtedy, gdy podmiot, który otrzymał dotację, spożytkuje ją w…
Profesjonalne doradztwo biznesowe a usprawnienie efektywności organizacyjnej przedsiębiorstwa

Usprawnianie efektywności organizacyjnej przedsiębiorstwa możliwe jest w oparciu i dwie zasadnicze metody, które wykorzystuje w swej działalności consulting Poznań: Ocenę Barier Wzrostu (z angielskiego Growing Pains Survey), Ocenę Efektywności Organizacyjnej (z angielskiego Organizational Effectiveness Survey)….