Kategoria: Studium wykonalności

Studium wykonalności projektu w realizacji inwestycji komunalnych i infrastrukturalnych

Jeszcze kilka lat temu, zanim Polska przystąpiła do struktur Unii Europejskiej, studium wykonalności (zainteresowanych odsyłam także tutaj: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/) było dokumentem, który tak naprawdę dość sporadycznie był wymagany przez instytucje i organizacje finansujące projekty. Sytuacja ta uległa jednak diametralnej zmianie w momencie, gdy pojawiły się fundusze europejskie i zaczęto finansować z nich różne inwestycje. Sytuacja ta dotyczy zwłaszcza…
Analiza wrażliwości i analiza ryzyka w studium wykonalności projektu

Przeprowadzenie oceny wrażliwości i ryzyka w studium wykonalności projektu, ma za zadanie oszacowanie trwałości finansowej inwestycji , która finansowana jest ze środków pochodzących z przyznanej dotacji. Ocena ta powinna, zatem wykazywać, czy określone czynniki ryzyka nie spowodują sytuacji utraty płynności finansowej. Ocena wrażliwości i ryzyka w studium wykonalności wymaga dokonania dwóch głównych analiz pod kątem:…
Studium wykonalności – co to takiego?

Dość często, przy wdrażaniu danego projektu finansowanego ze środków strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, mamy styczność z dokumentem zwanym studium wykonalności….
Przygotowanie studium wykonalności inwestycji

Przygotowując studium wykonalności inwestycji, w skrócie SWI, zdawać sobie należy sprawę z tego, że wszystkie dane i informacje w nim zawarte muszą w pełni odpowiadać stanowi faktycznemu, ponieważ ponosi się pełną odpowiedzialność za to, co w dokumencie tym zostało zawarte….