Kategoria: Dotacje i kredyty technologiczne

Innowacje technologiczne

Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zainteresowane zakupem oraz wdrożeniem, lub też wdrożeniem własnej nowej technologii oraz uruchomieniem na jej podstawie nowych lub znacząco ulepszonych usług, nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub nowych lub znacząco ulepszonych procesów, mogą ubiegać się w bankach komercyjnych, takich chociażby jak:…
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, w skrócie POIR, jest programem, którego celem jest pobudzenie innowacyjności w polskiej gospodarce. W praktyce, zrealizowane ma to być poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na cele B+R….
Mam pomysł, ale nie mam środków na jego realizację

Chyba każdy z nas po cichu marzy o tym, by być człowiekiem sukcesu. By nie musieć wstawać codziennie rano do pracy z nastawieniem, że oto czeka nas kolejny, taki sam dzień. Że znów będziemy mieli styczność z szefem, który nas nie docenia i który nie dostrzega drzemiącego w nas potencjału. Dziwnym i niezrozumiałym dla nas…
Na co można przeznaczyć dotację uzyskaną z działania 3.1.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw?

Dla wielu Polaków pozyskiwanie funduszy unijnych stało się realną szansą na założenie własnych firm i spełnienie marzenia o posiadaniu własnego biznesu (więcej: http://www.strategor.pl/). W ramach działania 3.1.2 finansowanego ze środków unijnych, którego pełna nazwa to Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, otrzymać można dofinansowanie, które przeznaczone może być między innymi na:…
Dotacje – co zrobić by je dostać i nie musieć zwracać?

Jak to jest, że jedni są w stanie pozyskać nawet kilka milionów złotych w formie dotacji, a inni próbują nawet kilkukrotnie i a dostają nawet ani grosza. Zdarza się, że podmioty wnioskujące o przyznanie środków na bardzo podobne inwestycje są inaczej traktowane przez komisję przyznająca środki. Jedni je bowiem dostają… a inni nie….
Nie każdemu udaje się zdobyć dotację

Niestety, dotacje nie są przyznawane każdemu, kto chciałby je otrzymać. Ilość chętnych przekracza znacznie ilość przeznaczonych na ten cel środków, stąd też nic dziwnego, że walka o dotacje przybiera nieraz bardzo zaciętą formę….
Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym – działanie 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym to dotacje dla firm (o których także tutaj: http://www.strategor.pl/) dostępne w ramach działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka….
Dotacje dla firm – kiedy trzeba oddać

Z założenia dotacje dla firm są rodzajem pożyczki o charakterze bezzwrotnym. To stanowi właśnie zasadniczą różnicę w porównaniu z na przykład kredytem bankowym czy też innego rodzaju pożyczką. Zdarzyć się jednak może, że przyznane środki trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami. Sytuacja taka będzie miała miejsce wtedy, gdy podmiot, który otrzymał dotację, spożytkuje ją w…
Kto może pozyskać dotację dla firmy

Dotacje są dużą szansę dla firm, niestety nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, jakie możliwości przed nimi stoją. O większości dotacji nie usłyszymy w mediach, nikt też sam z siebie nas o nich nie poinformuje. To my musimy szukać informacji odnośnie przyznawanych środków….
Amortyzacja środków trwałych zakupionych dzięki dotacji z urzędu pracy

Chcąc należycie wykonać rozliczenie dotacji (o czym również pod linkiem: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/), należy wiedzieć, że dofinansowanie otrzymane na pokrycie kosztów poniesionych przez podatnika na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych stanowi przychód, któremu przysługuje zwolnienie od podatku. W świetle art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości otrzymana dotacja jest zaliczana jako rozliczenie…